Forfatter

Skolekoncerter
Open Orchestra

Virtual Reality & klassisk musik
Jeg er med hele vejen, når Copenhagen Phil lancerer deres nyeste koncept for skolelever: Jeg har skrevet undervisningsmaterialet, og jeg er testpilot på at introducere klassisk musik sammen med VR-briller.
5. og 6. klasser får vilde oplevelser, og der er ikke ét ondt ord om klassisk musik!

I samarbejde med Alinea og Det Kongelige Teater har jeg skrevet det flerfaglige undervisningsmateriale om operaen La bohème og balletten Napoli for mellemtrinnet. Materialet findes på Alineas undervisningsportal.

Napoli: kortlink.dk/alinea/24xey
La bohème: kortlink.dk/alinea/264mz
Foto: Miklos Szabo

Jeg er freelance-journalist på Dansk Sang - bladet for musikundervisere i grundskolen.

Jeg har fx skrevet om

Projekt Sangglad, som er en certificering af daginstitutioner, der arbejder målrettet med sang i dagligdagen.

Læs mere: sangglad.dk

 Showcase i Haderslev for Levende Musik i Skolens kommende turné-orkestre.
Læs mere: lms.dk

Portræt af John Høybye i anledning af hans 80-årsdag.

 

 

Dansk Sang Digital er en digital portal for musikundervisning i grundskolen.

Jeg er forfatter på portalen og har fx skrevet aktiviteter og undervisningsforløb i fx folkemusik og storytellerpunk.

Desuden er jeg redaktør på portalen.

 

Musikfaget er en interaktiv portal med undervisningsmaterialer, tekster og aktiviteter inden for kategorierne sang, sammenspil, dans og bevægelse, genrekendskab og instrumenter. Desuden indeholder Musikfaget årsplaner og undervisningsforløb til 4. -6. klasse. Alle årsplaner og forløb er opbygget efter Fælles Mål.

Jeg har skrevet forløb til både mellemtrin og indskoling.

 

 

Jeg har skrevet Staveregler og Staveregler 2.

Staveregler er træningsbøger. I kapitlerne behandles de emner, som erfaringsmæssigt er svære og giver irriterende og unødvendige fejl i stavningen.


Staveregler lægger op til elevens selvstændige arbejde med sproget. Den justerede retstavningsprøve vægter en høj grad af sprogforståelse og evne til at orientere sig i Retskrivningsordbogen.
De 22 opgaver lægger op til træning af sproget og til fordybelse i de teoretiske afsnit. Staveregler giver mulighed for både klasseundervisning og differentierede valg ud fra den enkelte elevs behov.
 Lærervejledningen indeholder facit til opgaver og øvelser samt 22 kopisider med supplerende øvelser. Udkommet som digital ressource.
Fra 8. klasse. Nu udkommet i 13. oplag.

​Staveregler er opdateret til nyeste version af Retskrivningsordbogen.

Dansklandskabet, som jeg har skrevet i samarbejde med andre forfattere, er et 100 % digitalt dansksystem.

Dansklandskabet består af 20 forskellige lokaliteter, som eleverne kan gå på opdagelse i. Hver lokalitet har en hovedfigur, der introducerer eleverne for en række oplevelser og opgaver. I alt er der omkring 500 opgaver i systemet, der opfylder Fælles Mål for danskfaget i 1. - 4. klasse.